Saturday 18 April 2015
Features / Twee dae te min vir die vroue in ons lewe

Vrouedag en Moedersdag ek vermoed (net) twee spesiale dae is veels te min om reg te laat geskied aan die vroue in ons samelewing. Miskien moet dit eerder elke dag “Waardeer vroue”-dag wees. Dalk verdien vroue, dames, ma’s, meisies, me’s, dogters, oumas, mejuffrouens, en enige ander kategorie, graad of beskrywing van hierdie spesiale soort mense in ons lewe veel meer aandag, respek, dankbaarheid, liefde, ondersteuning en net die beste wat aan hulle gegee kan word.

Sal ek maar vandag, namens (en as een van diegene wat dit ook nie genoeg doen nie), probeer om dankie te sê vir die belangrike, onmisbare rol van vroue in ons lewe?

Miskien moet ons juis ná Vrouedag 2011 aanhou om sommer daagliks monumente op te rig vir die spesiale manier waarop vroue hulle unieke stempel afdruk op die wêreld waarin ons leef!

Wat sou ons tog gedoen het sonder vroue se sagte hande en liefde? Wat sou gebeur het as daar nie vroue was wat sorg dat daar kinders is nie? Waar sou ons kinders wees sonder die liefde en versorging van hulle ma’s? Waarskynlik sou die meeste mans min of meer van honger doodgegaan het as ons nie gered was deur (ons) vroue se kosmaakvermoëns nie! Hoe sou jou besigheid, huis of werk kon regkom sonder die spesiale aanvoeling, versorging en stempel van ’n vrou? Daar sal waarskynlik nog ’n lang lys van spesiale en unieke dinge bygevoeg kon word wat bevestig dat veral mans, en sommer die hele gemeenskap, nie sonder die sagte hande van vroue kon leef nie!

Een van die spesiale vroue van ons tyd, Moeder Teresa van Kalkutta, het gesê: “In this life we cannot do great things. We can only do small things with great love.” Dit kry die vroue in ons lewe op so ’n spesiale manier reg. Daar is soveel klein en alledaagse dinge wat hulle met groot liefde doen, maar self nooit die liefde, dankbaarheid, erkenning en eer kry wat hulle eintlik daarvoor verdien nie.

Daarom moet ons vandag, na Vrouedag en elke dag, kom stilstaan en sê: Dankie vir julle liefde en sagte hande wat op ’n spesiale manier hoop gee in ons lewe!

Een van die mooiste beelde in die Bybel om God se liefde vir mense te beskryf is opgeteken in Jesaja 66 vers 13: “Soos ’n moeder haar kind laat veilig voel, so laat Ek julle veilig voel.” Dis geen wonder God se beskerming word beskryf met ’n ma se liefde nie. So help vroue se sagte hande op ’n spesiale, byna goddelike manier, dat ons iets van God se beskerming en liefde kan verstaan!

Sonder vroue se sagte hande is daar geen hoop vir hierdie harde, liefdelose wêreld nie. Julle raak ons, en die wêreld, aan op ’n spesiale manier en maak dit beter. Ons kan nie, en wil ook nie, sonder julle wees nie. Daarom kom sê ons dankie!

Hierdie pragtige gebed* vir Vrouedag het my aangespreek. Dalk help dit jou om vir iemand iets te beteken en dat jy ook sommer self met sagter hande hoop uitdeel!

Heer, ons het almal grootgeword aan moedersknie.

Daarom is dit so vreemd dat ons,

wat soveel moederliefde ontvang het, vroue minagtend en onregmatig behandel.

Ons het glad wetgewing nodig om gelykheid te verseker, en ’n kultuur van regstelling om vroue hul regmatige plek te gee.

Help ons tog om alle mense na waarde te skat. Bewaar ons van neerhalende tipering en diskriminerende maniere van praat.

Bewaar ons daarvan om menswees sommer gelyk te stel aan hoe óns is, en daarom almal wat nie so is nie, as minder werd te ag.

Help ons om ruimte te laat vir die andersheid van ander.

Help ons om die verskil tussen geslagte en die groot verskeidenheid onder mense nie as ’n bedreiging te sien nie, maar as ’n verryking.

Amen

* Uit Gebedeboek vir die Lewe, LUX VERBI.BM, 2007. (ISBN-10:0 7963 0635 4)

. Dr. Theo Swart is predikant by die NG Gemeente Uitsig. Kontak hom by theo@uitsigkerk.co.za.

  COMMENTS 
 
top
OUR LATEST ISSUE & BACK COPIES

top
bottom