Saturday 25 April 2015
Features / Oorwin kompleks só

Die meeste mense ervaar een of ander tyd in hul lewe gevoelens van minderwaardigheid. Wanneer jy egter deurlopend en konstant gevoelens van minderwaardigheid ervaar, ontwikkel hierdie gevoelens in ’n kompleks. Met ’n minderwaardigheidskompleks vergelyk jy jou met ander mense en voel jy nie goed genoeg nie.

Hierdie kompleks ontstaan onder andere as gevolg van:

Gebeure in die kinderjare. Wanneer ’n ouer of onderwyser kwetsende opmerkings maak, kan dit letsels inbrand op die brose gemoed van ’n kind. Opmerkings soos: “Kyk hoe presteer jou suster, wat is fout met jou?” Of: “Jy is ’n teleurstelling.” Of: “Jy sal nêrens in die lewe kom nie.”

Jy ervaar ’n fisieke tekortkoming of ’n gebrek soos dat jy te kort, ’n lelike eendjie, jou tande skeef is, jy te veel sproete het, jy lispel of hakkel. Dit kwes veral wanneer jy daaroor gespot word.

Jy kom uit sosio-ekonomiese omstandighede waaroor jy skaam is. Byvoorbeeld jy het arm grootgeword en julle het aan die “verkeerde” kant van die dorp gewoon. Of jy het gevoel jou pa of ma se beroep is minderwaardig teenoor jou maats se ouers s’n.

Jy voel dat jy nie veel bereik het nie. Jy vergelyk jou met ander en jy voel minderwaardig ten opsigte van jou sukses en prestasies, beroep, inkomste, motor en woonbuurt.

’n Swak selfbeeld en min eie-waarde.

Tekens van ’n minderwaardigheidskompleks:

Sensitief tot kritiek en beskou selfs opbouende kritiek as ’n persoonlike aanval.

Neig om ander mense te blameer vir foute en mislukkings wat jy maak.

Hiperkrities op mense en kraak ander se prestasies en optredes af.

Vis heeltyd vir goedkeuring en erkenning.

Reageer verskonend op komplimente, soos: “Ag, ek was maar net gelukkig om dit reg te kry.”

Voel die wêreld is teen jou en mense gun jou eintlik niks.

Skram weg van kompetisie, want jy hanteer dit moeilik om te verloor.

Onttrek jou van sosiale geleenthede en funksies.

Wil nie voor mense praat nie.

Hoe kan ek ’n minderwaardigheidskompleks oorkom?:

Wees jouself en onthou: mense wat nie van jou hou nie, gaan in elk geval nie van jou hou nie wat jy ook al doen. Maak vrede daarmee.

Konsentreer op jou sterk punte en talente.

Ontwikkel jouself in lewensfasette waar jy ’n tekortkoming voel.

Omring jou met positiewe mense en met ’n netwerk van vriende en familie.

Staan op teen jou vrese en pak dit aan.

Leer uit jou persoonlike foute en rampe, en gebruik dit om as mens te groei.

Fokus op jou doelwitte en drome.

Gebruik en leer uit positiewe kritiek wat jy ontvang om jouself te verbeter.

Leef ’n stabiele lewe en gebruik jou tyd oordeelkundig.

Weet jy is kind van God wat hemel en aarde geskape het.

Die boodskap vir elkeen met ’n minderwaardigheidkompleks is duidelik: jy kan dit oorwin en ’n vreugdevolle lewe ervaar.

  • Dr. ST Potgieter, tel: 021 9495007, e-pos: st@pitkos.co.za.
  COMMENTS 
 
Cecilia wrote:   
2011-09-07 09:53

Hi Anton Ons het besluit om die rubrieke langer op die webwerf te hou aangesien dit meestal nie tydsverbonde is nie. ST skryf slegs een keer 'n maand vir ons 'n rubriek, so sy rubrieke sal dus maandeliks aangepas word. Web Redakteur
Anton wrote:   
2011-08-31 17:12

Dit sal gaaf wees as al die rubrieke weekliks aangepas word met die relevante week se artikel, dit is uiters teleurstellend om ST Potgieter se artikel oor minderwaardigheid steeds op die webwerf te lees op 31.08.2011!!
Willa wrote:   
2011-08-25 11:50

Dankie vir die plaas van die artikel - ST se pitkos help mens regtig baie!! Ek het hierdie artikel - soos al die ander so geniet en stap beslis 'n stukkie beter weg!
top
OUR LATEST ISSUE & BACK COPIES

top
bottom