Monday 27 April 2015
Features / Van Bybel se Job tot Steve Jobs

Steve Jobs, een van die die wêreld se mees kreatiewe, bekendste, en onkonvensionele biljoenêrs is pas oorlede. As jy nie weet wie Steve Jobs is nie, sal jy ook nie weet dat hy een van die belangrikste name in die ontwikkeling van rekenaars en elektronika is nie. Met unieke produkte en sagteware het hy die magtige Microsoft van Bill Gates teengestaan. Dit is Steve Jobs wat met musiek op piepklein iPods die tradisionele manier van luister vir altyd verander het vir almal. Toe die iPhones deur Steve Jobs se maatskappy ontwikkel is het selfoontegnologie ook vir altyd verander. Hoop jy besef nou al dat Steve Jobs se Apple Inc. ter sprake is ...en nie die appel in die paradys nie.

Ek en Steve Jobs het nie veel in gemeen nie ek is wel in dieselfde jaar as hy gebore. Ek het selfs ook ’n iPhone4 wat ek, tot my kinders se verbasing, maklik baasgeraak het. Maar hier hou die ooreenstemming op. Waarom dan Steve Jobs? Ek het gaan kyk na ’n paar lewenswyshede van Steve Jobs, en wil dit graag deel. Ek gee dit net so weer in Engels, omdat dit so uit sy mond gekom het:

.“Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me...Going to bed at night saying we’ve done something wonderful ...that’s what matters to me.” (1993)

. “Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Stay hungry. Stay foolish.” (1995)

. “No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.” (1996)

Dis duidelik dat hierdie magtige man, wat op die ou end aan kanker gesterf het, iets van die lewe, en veral ook die dood, verstaan het.

Steve Jobs laat my dink aan een van die manne in die Bybel by wie ons ook nogal baie kan leer van die lewe, en veral van swaarkry. Ironies genoeg, is daar net ’n “s”-verskil tussen die twee. Ek dink aan Job, wat self een van die rykstes en bekendes van sy tyd was.

Op een dag verloor Job egter al sy besittings en sy sewe kinders. Hy kan nie anders as om in hartseer neer te val nie, maar sê tog: “Toe ek gebore is, het ek met niks in hierdie wêreld ingekom nie. As ek uit hierdie wêreld uitgaan, sal ek weer sonder enigiets weggaan. Wat ek het, het die Here vir my gegee. Die Here het dit ook weer weggevat. Die Here moet geprys word!” (1:27). Later sit hy uitgeteer en vol sere op ’n ashoop en krap sy wonde met ’n potskerf. Hier bereik hy ’n laagtepunt as hy in moedeloosheid nie meer kan nie en sê: “Ek sou liewer wou doodgaan as om langer so in my liggaam te bly leef. Ek haat my lewe. Ek gaan tog nie vir altyd lewe nie. Laat my tog net alleen. My lewe maak nie meer sin nie.” (7:15 & 16). Hy vra selfs vir God die volgende: Wil U nie van my af wegkyk en my ’n oomblikkie laat asem skep nie? (7:19). Met genade, en ten spyte van vriende wat hom nog dieper die moeilikheid in praat, kom Job tog uiteindelik punt waar hy, ná al sy swaarkry, met nuwe moed kan bely: “Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het U self gesien” (42:1). Voor sy dood beleef Job tog wel die seën van God op ’n besondere manier.

Wat leer ons by Job en by Jobs? Niemand van ons loop swaarkry mis nie.

. Dr. Theo Swart is predikant by die NG Gemeente Uitsig (www.uitsigkerk.co.za).

  COMMENTS 
 
top
OUR LATEST ISSUE & BACK COPIES

top
bottom